Uzależnienie – czym jest?

Uzależnienie to stan psychiczny, a czasem fizyczny, wywołany reakcją środka odurzającego na organizm, powodujący zmianę zachowania oraz inne reakcje, jak przymus przyjmowania w sposób ciągły lub okresowy danego środka. Środek ten ma na celu wywołać oczekiwany stan euforii, zadowolenia. Czasami przyjmowany jest dla uniknięcia przykrych objawów, jako konsekwencja jego braku (Definicja za WHO z 1969).

Kryteria diagnostyczne wg ICD-10 (Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób)

 1. silne pragnie przyjmowania substancji albo poczucie przymusu jej przyjmowania,
 2. trudności kontrolowania zachowania związanego z przyjmowaniem substancji – rozpoczęcia jej przyjmowania, zakończenia lub ilości,
 3. fizjologiczne objawy odstawienia, występujące po przerwaniu lub zmniejszeniu ilości przyjmowanej substancji, w postaci charakterystycznego dla danej substancji zespołu abstynencyjnego, albo używanie tej samej lub podobnie działającej substancji w celu zmniejszenia nasilenia lub uniknięcia objawów abstynencyjnych,
 4. stwierdzenie tolerancji,
 5. narastające zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności lub zainteresowań,
 6. zwiększona ilość czasu poświęconego na zdobywanie lub przyjmowanie substancji, albo na odwracanie następstw jej działania,
 7. przyjmowanie substancji mimo dowodów i wiedzy o jej szkodliwych następstwach somatycznych, psychicznych i społecznych.

Rodzaj uzależnień – psychiczne, fizyczne, społeczne, behawioralne

Uzależnienia psychiczne – Substancje uzależniające psychicznie mogą powodować intensywną i szybką satysfakcję emocjonalną. Ten rodzaj uzależnienia jest spowodowany interakcją między zażywaną substancją, osobą ją zażywającą, a środowiskiem, w którym zachodzi interakcja.

Uzależnienie fizyczne (fizjologiczne) – Wynik działania substancji na procesy metaboliczne organizmu. Przejawem uzależnienia fizycznego jest zespół odstawienny po ustąpieniu stanu zatrucia. Objawy kliniczne tych objawów zależą od rodzaju substancji, czasu stosowania, dawki i zmiennych psychologicznych, takich jak osobiste oczekiwania. Nie wszystkie czynniki uzależniają organizm, a czynniki, które je wytwarzają, mają różne zdolności (fizycznie) do uzależnienia organizmu.

Uzależnienie behawioralne – Zależy to od wykonania danej czynności lub innych popędów. Uzależnienie behawioralne obejmuje głównie:

 1. gry komputerowe,
 2. internet,
 3. hazard,
 4. jedzenie,
 5. zakupy,
 6. praca,
 7. telefon komórkowy,
 8. seks,
 9. karty płatnicze,
 10. środki masowego przekazu.